Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

1. Úvod

1.1 Zavázali jsme se chránit soukromí uživatelů internetového obchodu a služeb.

1.2 Tyto zásady platí tam, kde jednáme jako správce údajů s ohledem na osobní údaje návštěvníků našich webových stránek a uživatelů služeb; jinými slovy, kde určujeme účely a prostředky zpracování těchto osobních údajů.

1.3 Na našem webu používáme soubory cookie. Pokud tyto soubory cookie nejsou nezbytně nutné pro poskytování našich webových stránek a služeb, požádáme vás o souhlas s naším používáním souborů cookie při první návštěvě našich webových stránek.

1.4 Naše webové stránky obsahují kontroly ochrany osobních údajů, které ovlivňují, jak budeme zpracovávat vaše osobní údaje. Pomocí ovládacích prvků ochrany osobních údajů můžete přijímat přímá marketingová sdělení a omezit zveřejňování svých informací.

1.5 V těchto zásadách „my“, „nás“ a „naše“ odkazují na UAB Poilsio sprendimai.

2. Kredit

2.1 Tento dokument byl vytvořen pomocí šablony od SEQ Legal (https://seqlegal.com).

Výše uvedený kredit si musíte ponechat. Použití tohoto dokumentu bez uvedení autora je porušením autorských práv. Můžete si však u nás zakoupit ekvivalentní doklad, který nezahrnuje kredit.

3. Jak používáme vaše osobní údaje

3.1 V této části 3 jsme stanovili:

(a) obecné kategorie osobních údajů, které můžeme zpracovávat;

(b) [v případě osobních údajů, které jsme nezískali přímo od Vás, zdroj a konkrétní kategorie těchto údajů];

(c) účely, pro které můžeme osobní údaje zpracovávat;

(d) právní základy zpracování.

3.2 Můžeme zpracovávat údaje o vašem používání našich webových stránek a služeb („údaje o používání“). Údaje o používání mohou zahrnovat vaši IP adresu, geografickou polohu, typ a verzi prohlížeče, operační systém, zdroj doporučení, délku návštěvy, zobrazení stránek a navigační cesty na webu a také informace o načasování, frekvenci a vzoru používání vaší služby. Zdrojem údajů o využití je náš analytický sledovací systém. Tyto údaje o používání mohou být zpracovávány pro účely analýzy používání webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy, konkrétně sledování a zlepšování našich webových stránek a služeb.

3.3 Můžeme zpracovávat údaje o vašem účtu („údaje o účtu“). Údaje o účtu mohou zahrnovat vaše jméno a e-mailovou adresu. Údaje o účtu mohou být zpracovávány pro účely provozování našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikaci s vámi. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.cz) NEBO plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy.

3.4 Můžeme zpracovávat vaše údaje obsažené ve vašem osobním profilu na našich webových stránkách („profilové údaje“). Údaje o profilu mohou zahrnovat vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, profilové obrázky, pohlaví, datum narození, stav vztahu, zájmy a záliby, podrobnosti o vzdělání a podrobnosti o zaměstnání. Údaje o profilu mohou být zpracovávány za účelem umožnění a sledování vašeho používání našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.cz) NEBO plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy.

3.5 Můžeme zpracovávat vaše osobní údaje, které nám poskytnete v rámci využívání našich služeb („údaje o službách“). Údaje o službách mohou být zpracovávány pro účely provozu našich webových stránek, poskytování našich služeb, zajištění bezpečnosti našich webových stránek a služeb, udržování záloh našich databází a komunikaci s vámi. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.cz) NEBO plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy.

3.6 Můžeme zpracovávat informace, které zveřejníte na našich webových stránkách nebo prostřednictvím našich služeb („údaje o publikaci“). Údaje o publikaci mohou být zpracovány za účelem umožnění takového zveřejnění a správy našich webových stránek a služeb. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy, jmenovitě (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.cz) NEBO plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takového smlouva.

3.7 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli poptávce, kterou nám zašlete ohledně zboží a/nebo služeb („údaje z dotazu“). Údaje z dotazu mohou být zpracovávány pro účely nabízení, marketingu a prodeje relevantního zboží a/nebo služeb vám. Právním základem tohoto zpracování je souhlas.

3.8 Můžeme zpracovávat informace týkající se našich vztahů se zákazníky, včetně kontaktních údajů zákazníka ("údaje o vztazích se zákazníky"). Údaje o vztazích se zákazníky mohou zahrnovat vaše jméno, vaše kontaktní údaje a informace obsažené v komunikaci mezi námi a vámi nebo vaším zaměstnavatelem. Zdrojem údajů o vztazích se zákazníky jste vy nebo váš zaměstnavatel. Údaje o zákaznických vztazích mohou být zpracovávány pro účely řízení našich vztahů se zákazníky, komunikace se zákazníky, vedení záznamů o této komunikaci a propagace našich produktů a služeb zákazníkům. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO naše oprávněné zájmy, a to řádná správa našich zákaznických vztahů.

3.9 Můžeme zpracovávat informace týkající se transakcí, včetně nákupů zboží a služeb, které uzavíráte s námi a/nebo prostřednictvím našich webových stránek ("transakční údaje"). Údaje o transakci mohou zahrnovat vaše kontaktní údaje, údaje o vaší kartě a údaje o transakci. Údaje o transakcích mohou být zpracovávány za účelem dodání zakoupeného zboží a služeb a vedení řádných záznamů o těchto transakcích. Právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy a naše oprávněné zájmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.cz).

3.10 Můžeme zpracovávat informace, které nám poskytnete, za účelem přihlášení k odběru našich e-mailových oznámení a/nebo newsletterů (dále jen „údaje oznámení“). Údaje oznámení mohou být zpracovány pro účely zasílání příslušných oznámení a/nebo newsletterů. Právním základem pro toto zpracování je souhlas NEBO plnění smlouvy mezi vámi a námi a/nebo podniknutí kroků na vaši žádost k uzavření takové smlouvy.

3.11 Můžeme zpracovávat informace obsažené v jakékoli komunikaci, kterou nám zašlete, nebo s ní související ("údaje o korespondenci"). Korespondenční data mohou zahrnovat komunikační obsah a metadata spojená s komunikací. Naše webové stránky vygenerují metadata související s komunikací uskutečněnou pomocí kontaktních formulářů webových stránek. Korespondenční údaje mohou být zpracovávány pro účely komunikace s vámi a vedení záznamů. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.cz).

3.12 Můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, je-li to nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy, a to ochrana a uplatňování našich zákonných práv, Vašich zákonných práv a zákonných práv jiných osob.

3.13 Můžeme zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje uvedené v těchto zásadách, je-li to nezbytné pro účely získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik nebo získání odborného poradenství. Právním základem pro toto zpracování jsou naše oprávněné zájmy (UAB Poilsio sprendimai, www.esaunashop.cz).

3.14 Kromě konkrétních účelů, pro které můžeme zpracovávat vaše osobní údaje uvedených v této části 3, můžeme také zpracovávat jakékoli vaše osobní údaje, pokud je takové zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, nebo v za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

3.15 Neposkytujte nám prosím osobní údaje žádné jiné osoby, pokud vás k tomu nevyzveme.

4. Poskytování vašich osobních údajů ostatním

4.1 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit kterémukoli členovi naší skupiny společností (to znamená našim dceřiným společnostem, naší konečné holdingové společnosti a všem jejím dceřiným společnostem), pokud je to přiměřeně nutné pro účely a na právních základech stanovených v těchto zásadách. Informace o naší skupině společností naleznete na https://esaunashop.cz/cs/o-nas

4.2 Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit našim pojistitelům a/nebo odborným poradcům, pokud je to přiměřeně nutné pro účely získání nebo udržení pojistného krytí, řízení rizik, získání odborného poradenství nebo stanovení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, ať už u soudu. řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.

4.3 Můžeme sdělit „uveďte kategorii nebo kategorie osobních údajů“ našim dodavatelům nebo subdodavatelům, pokud je to přiměřeně nutné k dokončení objednávky.

4.4 Finanční transakce týkající se našich webových stránek a služeb jsou NEBO mohou být zpracovávány našimi poskytovateli platebních služeb (Bank Luminor, Paysera, Paypal). Údaje o transakcích budeme sdílet s našimi poskytovateli platebních služeb pouze v rozsahu nezbytném pro účely zpracování vašich plateb, refundace takových plateb a vyřizování stížností a dotazů týkajících se takových plateb a refundací.

4.5 Vaše údaje z dotazu můžeme zpřístupnit jednomu nebo více z těchto vybraných dodavatelů zboží a služeb třetích stran uvedených na našich webových stránkách, abychom jim umožnili vás kontaktovat, aby vám mohli nabízet, nabízet a prodávat relevantní zboží a/nebo služby. Každá taková třetí strana bude vystupovat jako správce údajů ve vztahu k dotazovacím údajům, které jí poskytneme; a když vás kontaktuje, každá taková třetí strana vám poskytne kopii svých vlastních zásad ochrany osobních údajů, kterými se bude řídit používání vašich osobních údajů touto třetí stranou.

4.6 Kromě konkrétních sdělení osobních údajů uvedených v této části 4 můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životní zájmy jiné fyzické osoby. Můžeme také zpřístupnit vaše osobní údaje, pokud je takové zveřejnění nezbytné pro stanovení, výkon nebo obhajobu právních nároků, ať už v soudním řízení nebo ve správním či mimosoudním řízení.

5. Uchovávání a mazání osobních údajů

5.1 Tento oddíl 5 stanoví naše zásady a postupy uchovávání údajů, které jsou navrženy tak, aby pomohly zajistit, že splníme naše zákonné povinnosti ve vztahu k uchovávání a mazání osobních údajů.

5.2 Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, nebudou uchovávány déle, než je nezbytné pro daný účel nebo účely.

5.3 Vaše osobní údaje budeme uchovávat následovně:

(a) Kategorie nebo kategorie osobních údajů budou uchovávány po dobu minimálně 10 následujících pracovních dnů a maximálně po dobu 3 let.

5.4 V některých případech není možné, abychom předem určili doby, po které budou vaše osobní údaje uchovávány. V takových případech určíme dobu uchování na základě následujících kritérií:

(a) doba uchovávání kategorie osobních údajů bude stanovena na základě konkrétních kritérií.

5.5 Bez ohledu na ostatní ustanovení tohoto oddílu 6 si můžeme ponechat vaše osobní údaje, pokud je takové uchování nezbytné pro splnění právní povinnosti, které se na nás vztahuje, nebo za účelem ochrany vašich životně důležitých zájmů nebo životně důležitých zájmů jiné fyzické osoby.

6. Změny

6.1 Tyto zásady můžeme čas od času aktualizovat zveřejněním nové verze na našich webových stránkách.

6.2 Tuto stránku byste měli občas zkontrolovat, abyste se ujistili, že jste spokojeni s jakýmikoli změnami těchto zásad.

6.3 Můžeme NEBO vás budeme informovat o změnách NEBO významných změnách těchto zásad e-mailem nebo prostřednictvím systému soukromých zpráv na našich webových stránkách.

7. Vaše práva

7.1 V této části 7 jsme shrnuli práva, která máte podle zákona o ochraně údajů. Některá práva jsou složitá a ne všechny podrobnosti byly zahrnuty do našich souhrnů. V souladu s tím byste si měli přečíst příslušné zákony a pokyny od regulačních orgánů, kde naleznete úplné vysvětlení těchto práv.

7.2 Vaše základní práva podle zákona o ochraně osobních údajů jsou:

(a) právo na přístup;

(b) právo na opravu;

(c) právo na výmaz;

(d) právo na omezení zpracování;

(e) právo vznést námitku proti zpracování;

(f) právo na přenositelnost údajů;

(g) právo podat stížnost u dozorového úřadu; a

(h) právo odvolat souhlas.

7.3 Máte právo na potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje či nikoli, a tam, kde je zpracováváme, máte právo na přístup k osobním údajům, spolu s některými dalšími informacemi. Tyto dodatečné informace zahrnují podrobnosti o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů a příjemcích osobních údajů. Pokud nebudou dotčena práva a svobody ostatních, poskytneme vám kopii vašich osobních údajů. První kopie bude poskytnuta zdarma, ale další kopie mohou být za přiměřený poplatek.

7.4 Máte právo na opravu jakýchkoli nepřesných osobních údajů o Vás a s přihlédnutím k účelům zpracování na doplnění neúplných osobních údajů o Vás.

7.5 Za určitých okolností máte právo na vymazání vašich osobních údajů bez zbytečného odkladu. Tyto okolnosti zahrnují: osobní údaje již nejsou potřebné ve vztahu k účelům, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; odvoláte souhlas se zpracováním na základě souhlasu; vznesete námitku proti zpracování podle určitých pravidel platných právních předpisů o ochraně údajů; zpracování je pro účely přímého marketingu; a osobní údaje byly zpracovávány protiprávně. Existují však výjimky z práva na výmaz. Obecné výjimky zahrnují případy, kdy je zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a na informace; pro splnění zákonné povinnosti; nebo pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků.

7.6 Za určitých okolností máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů. Tyto okolnosti jsou: popíráte přesnost osobních údajů; zpracování je nezákonné, ale nesouhlasíte s vymazáním; již osobní údaje nepotřebujeme pro účely našeho zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; a vznesl jste námitku proti zpracování, dokud nebude tato námitka ověřena. Pokud bylo zpracování na tomto základě omezeno, můžeme vaše osobní údaje nadále uchovávat. Budeme je však jinak zpracovávat pouze: s vaším souhlasem; pro stanovení, výkon nebo obranu právních nároků; na ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby; nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu.

7.7 Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, ale pouze v rozsahu, v němž právním základem pro zpracování je, že zpracování je nezbytné pro: splnění úkolu prováděného v ve veřejném zájmu nebo při výkonu jakékoli oficiální pravomoci, která je nám svěřena; nebo účely oprávněných zájmů sledovaných námi nebo třetí stranou. Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme osobní údaje zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud se jedná o zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

7.8 Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (včetně profilování pro účely přímého marketingu). Pokud takovou námitku vznesete, přestaneme vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

7.9 Máte právo vznést námitku proti našemu zpracování vašich osobních údajů pro účely vědeckého nebo historického výzkumu nebo pro statistické účely z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

7.10 V rozsahu, v jakém je právním základem pro naše zpracování vašich osobních údajů:

(a) souhlas; nebo

(b) že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem provedení kroků na vaši žádost před uzavřením smlouvy a toto zpracování je prováděno automatizovanými prostředky, máte právo na přijímat od nás vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Toto právo však neplatí tam, kde by tím byla nepříznivě dotčena práva a svobody jiných.

7.11 Pokud se domníváte, že naše zpracování vašich osobních údajů porušuje zákony o ochraně údajů, máte zákonné právo podat stížnost u dozorového úřadu odpovědného za ochranu údajů. Můžete tak učinit v členském státě EU, kde máte obvyklé bydliště, na pracovišti nebo v místě údajného porušení.

7.12 V rozsahu, v jakém je právním základem pro naše zpracování vašich osobních údajů souhlas, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat. Odstoupení nebude mít vliv na zákonnost zpracování před odstoupením.

7.13 Kromě jiných metod uvedených v této části 8 můžete uplatnit jakákoli svá práva ve vztahu k vašim osobním údajům písemným oznámením, které nám zašlete.

8. O "cookies"

8.1 „Cookie“ je soubor obsahující identifikátor (řetězec písmen a čísel), který je odeslán webovým serverem do webového prohlížeče a prohlížeč jej ukládá. Identifikátor je pak odeslán zpět na server pokaždé, když prohlížeč požaduje stránku ze serveru.

8.2 „Cookies“ mohou být buď „trvalé soubory cookie“ nebo „soubory cookie relace“: „trvalý soubor cookie“ bude uložen webovým prohlížečem a zůstane platný až do stanoveného data vypršení platnosti, pokud jej uživatel před datem vypršení platnosti nevymaže; „session cookie“ na druhé straně vyprší na konci uživatelské relace, když je webový prohlížeč zavřen.

8.3 "Cookies" obvykle neobsahují žádné informace, které osobně identifikují uživatele, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v "cookies" a získanými z nich.

9. "Cookies", které používáme

9.1 Používáme "cookies" pro následující účely:

(a) autentizace – používáme „cookies“, abychom vás identifikovali, když navštívíte naše webové stránky a když se pohybujete.

(b) stav – používáme „cookies“, které nám pomáhají určit, zda jste přihlášeni na naše webové stránky.

(c) personalizace – používáme „cookies“ k ukládání informací o vašich preferencích a k personalizaci webu.

(d) zabezpečení – používáme „cookies“ jako prvek bezpečnostních opatření používaných k ochraně uživatelských účtů, včetně zabránění podvodnému použití přihlašovacích údajů, ak ochraně našich webových stránek a služeb obecně.

(e) reklama – používáme „cookies“, které nám pomáhají zobrazovat reklamy, které pro vás budou relevantní.

(f) analýza – používáme „cookies“, které nám pomáhají analyzovat používání a výkon našich webových stránek a služeb.

(g) Souhlas s „cookies“ – používáme „cookies“ k ukládání vašich preferencí ve vztahu k používání „cookies“ obecněji.

10. "Cookies" používané našimi poskytovateli služeb

10.1 Naši poskytovatelé služeb používají „cookies“ a tyto „cookies“ mohou být uloženy ve vašem počítači, když navštívíte naše webové stránky.

10.2 K analýze používání našich webových stránek používáme „Google Analytics“. „Google Analytics“ shromažďuje informace o používání webových stránek pomocí „cookies“. Shromážděné informace týkající se našich webových stránek se používají k vytváření zpráv o používání našich webových stránek. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese: https://www.google.com/policies/privacy/.

10.3 Na našich webových stránkách zveřejňujeme zájmově orientované reklamy „Google AdSense“. Ty jsou společností Google přizpůsobeny tak, aby odrážely vaše zájmy. Za účelem určení vašich zájmů bude Google sledovat vaše chování na našich webových stránkách a na jiných webových stránkách po celém webu pomocí „cookies“. Nebo na našich webových stránkách zveřejňujeme reklamy „Google AdSense“. Za účelem určení vašich zájmů bude Google sledovat vaše chování na našich webových stránkách a na jiných webových stránkách po celém webu pomocí „cookies“. Toto sledování chování umožňuje společnosti Google přizpůsobit reklamy, které vidíte na jiných webových stránkách, tak, aby odrážely vaše zájmy (ale na našich webových stránkách nezveřejňujeme zájmově orientované reklamy). Zájmové kategorie spojené s vaším prohlížečem můžete zobrazit, odstranit nebo přidat na adrese: https://adssettings.google.com. Můžete se také odhlásit z „cookie“ partnerské sítě „AdSense“ pomocí těchto nastavení nebo pomocí mechanismu odhlášení „multi-cookie“ iniciativy Network Advertising Initiative na: http://optout.networkadvertising.org. Tyto mechanismy odhlášení však samy o sobě používají „cookies“ a pokud „cookies“ vymažete ze svého prohlížeče, vaše odhlášení nebude zachováno. Chcete-li zajistit zachování odhlášení pro konkrétní prohlížeč, můžete zvážit použití zásuvných modulů prohlížeče Google dostupných na adrese: https://support.google.com/ads/answer/7395996.

11. Správa "cookies"

11.1 Většina prohlížečů umožňuje odmítnout přijímání „cookies“ a „cookies“ smazat. Metody, jak toho dosáhnout, se liší prohlížeč od prohlížeče a verze od verze. Můžete však získat aktuální informace o blokování a mazání souborů cookie prostřednictvím těchto odkazů:

(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cs (Chrome);

(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);

(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);

(d) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

11.2 Blokování všech souborů cookie bude mít negativní dopad na použitelnost mnoha webových stránek.

11.3 Pokud zablokujete soubory cookie, nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek.

12. Naše detaily

12.1 Tyto webové stránky vlastní a provozuje společnost UAB Poilsio sprendimai.

12.2 Jsme registrováni v Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva, pod registračním číslem 303170822, a naše sídlo je na adrese Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva.

12.3 Naším hlavním místem podnikání je Sandėlių g. 28, Klaipėda, Litva.

12.4 Můžete nás kontaktovat:

(a) poštou na výše uvedenou poštovní adresu;

(b) pomocí kontaktního formuláře na našem webu;

(c) telefonicky: +370 609 14143

(d) e-mailem: [email protected]